MERHUM GENEL BAŞKAN İNAN ANILDI
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan´ın, vefatının 20´nci yıldönümü münasebetiyle Memur-Sen Muş İl Başkanlığı tarafından anma programı düzenlendi.
Tarih: 7.1.2020 18:46:52/ 306okunma / 0yorum

Sendika binasında düzenlenen anma programına sendika üyelerinin yanı sıra, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Bursal da katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programında ´Mehmet Akif İnan ve Sendikacılık´ konulu panel düzenlendi. Prof. Dr. Ercan Bursal´ın moderatörlüğünü yaptığı panelde konuşan Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan´ı cesaret ve zarafet abidesi olarak tanımladı ve O´nu asla unutmayacaklarını söyledi. Mehmet Akif İnan´ı rahmet, hürmet ve özlemle andıklarını ifade eden Başkan Mahir Barışan, "Eğitim-Bir Sen´in ve Memur-Sen´in Kurucu Genel Başkanı, milli-manevi değerlere sevdalı, fikir ve hareket adamı, şair, yazar olarak yedi güzel adamdan biri, yaşadığı dönemde çevresindeki insanların dostu, arkadaşı, ağabeyi veya öğretmeni, asla vazgeçmeyerek bir ömür mücadelesini verdiği idealleri, bilgisi, kültürü, hatipliği, heyecanı, öfkesi, örgütçülüğü, eylemciliği ile tam bir dava adamı, bütün bu özelliklerini kattığı sendikacılığa, bir yeni üslup kazandıran müstesna insan Mehmet Akif İnan´ı, vefatının 20. doğumunun 80. yılında rahmet, hürmet ve özlemle anıyoruz" dedi.

´TEK PARTİ DÖNEMLERİNİN BASKILARINA TANIK OLARAK HAYATI VE DÜNYAYI İDRAK ETMEYE BAŞLAMIŞTIR´

Merhum Mehmet Akif İnan´ın yaşadığı zorluklara değinen Başkan Barışan sözlerini şöyle sürdürdü, "Daha çocukken, ‘devrim´, ‘çağdaşlaşma´, ‘batılılaşma´ adına dilden müziğe, gelenekten yaşantıya kadar yerli ve milli olan her şeyin ayaklar altına alınarak yok edilmek istenmesine, ezanın Türkçe okutulduğu, Kur´an öğreniminin yasaklandığı, belli kıyafetlerin dayatıldığı, nerdeyse ‘Allah´ demenin bile suç sayılıp baskı gördüğü o tek parti dönemlerinin baskılarına tanık olarak hayatı ve dünyayı idrak etmeye başlamıştır. Ardından 60 cuntası, Menderes ve arkadaşlarının idam edilmesi, 70 muhtırası ve 12 Eylül darbesinin öncesi ve sonrasında ideolojik bölünmelerin azgınlaştırdığı anarşi, terör, işkence ve idamlar, gençliğinden olgunluğunu yaşadığı döneme kadar kendisini derinden etkilemiştir. Sosyal, sanatsal ve fikri hayatı, yıllar boyu tanık olduğu veya birebir yaşadığı bu, zor dönemde şekillenmiştir. Ailesinden aldığı köklü terbiye ve derin maneviyatı, mütecessis bir zihin ve duyarlı bir zekâyla okuyup araştırarak daha da temellendirerek, şiir, yazı ve konuşmalarında kurtuluşun köklerimize, medeniyet kaynak ve iklimimize dönmekte olduğunu kavramış, haykırmıştır. Bütün bir Türkiye´ye özellikle de gençliğe, batılı odak ve dış mahfillerin sağ sol kutuplaşmasıyla bizi birbirimize düşman kılan ideolojik kamplaşmalardan silkinip sıyrılarak kök değerlerimize, tarihimize dönüp orada bir millet ve bir ümmet olduğumuzun şuuruna varmamızın çağrısını yapmıştır."

´MÜNEVVER VE LİDER OLARAK, ADETA YENİ BİR KURTULUŞ HAREKETİNİN ÖNCÜSÜDÜR´

"Kendi düşüncesiyle kaynaştırdığı medeniyet değerlerimizin eksenini İslâm oluşturur" diyen Barışan şöyle konuştu, "Bunun yanında millet, ülke, devlet, hak, hukuk, emek, inanç, ümmet, maneviyat, özgürlük, irfan kavgasını verdiği davasının dayandığı en belirgin değerler, kavramlardır. Ülkemizde batılılaşma, çağdaşlaşma adına sürdürülen bütün dayatmaların asıl ve emperyal amacı, bizi, varlığımıza anlam ve amaç kazandıran bu değerlerden uzaklaştırmak, mümkünse utanır hale getirmektir. İnan´a göre bu aşağılık yabancılaşmanın taşeronları da sözüm ona ülkeyi karanlıktan çıkarması gereken aydınlar ve siyasiler olacaktır. Bütün fikir ve hareket imkânıyla bu şuursuz gidişin karşısına çıkacak, geniş bir bakışla yapay bölünme ve sınırlamaları aşarak millet olma şuuru etrafında insanımıza özellikle de önce gençlerimize, sonra aydınlarımıza çağrıda bulunacak, bu maksatla bir yandan şiirler, günlük yazılar yazarken diğer yandan en ücra köşelerine kadar yurdun bütün illerinde ve birçok ilçesinde konferanslar verecektir. Esasen Âkif İnan yazarlığı, hatipliği, öğretmenliği, köklü tarihî, fikrî, sanatsal kavrayışı, yabancılaşmayla ve vesayet düzeni ile hesaplaşması, eylemci yönü, son olarak da bütün bunları mezcettiği sendikal faaliyeti ile sorumlu, sahici bir münevver ve lider olarak, adeta yeni bir kurtuluş hareketinin öncüsüdür. Gündelik, aktüel meselelere takılmayıp uzak hedefler edinmiş, hedeflerine giden yolda son derece programlı, fedakâr, cesur çalışmış. Daha 20´li yaşlarda, yazarı ve yöneticisi olduğu Hilâl Dergisinin 1964 yılı Ocak sayısında: “Biz her zaman hakkımızı kendi başımıza tahsil edebilecek kudrette bulunmaya mecburuz” diye yazarak, mücadeleci kişiliğinin açık işaretini vermiştir. Sendikal alanda emek ve özgürlük mücadelesini, kendi kültür, insan ve medeniyet değerlerimize uyumsuz olmayan bir amaç ve içerikle başarmak da onun ileri hedeflere odaklanan programı içindedir. Rasim Özdenören, Eğitim-Bir ile sendikal mücadelenin başlatılacağı zaman İnan´ın yakın dostları olarak, sendikacılığı Akif´ten daha iyi yapacak ikinci bir kişiyi bulmanın zor olduğunu değerlendirirler."

MEHMET AKİF İNAN VE SENDİKACILIK

Mehmet Akif İnan´ın, kısıtlı imkanlarla Eğitim-Bir-Sen´i kurduğunu hatırlatan Barışan konuşmasında şu ifadeleri kullandı, "Kamu sendikacılığı örgütlenmesi, özellikle o yıllar, henüz kamu sendikacılığı yasası olmadığından çok zordur, zahmetlidir. Ayrıca, Akif İnan´a yakın çevrelerin çoğu yabancı, yadırganan hatta gereksiz addedilen bir alan olarak görmektedir. En zaruri çalışmalar için yer sıkıntısı vardır. Eğitimciler Birliği Sendikasının yönetim merkezi, bir dairenin yarısıdır. Salonda Genel Başkanın kullandığı bir masa ile Genel Yönetim Kurulu üyelerinin çalıştıkları diğer bir masa vardır. Daracık bir odada ise sekretarya çalışmaktadır. Küçükçe mekanik bir daktilo, birkaç sandalye, bir çelik dolap ve gayri resmi demirbaşları teşkil eder. Sonra en önemli maddi imkân olan pata yok denecek kadar azdır. Bu durumda başta Akif İnan olmak üzere ilk kurucu üyeler büyük fedakârlıklar gösterirler. Âkif İnan, bütün bu sıkıntı ve zorluklara güçlü bir umudun canlı bir şekilde hayata geçtiğini gördüğü için dayanmıştır. Bu ümitle ihmal etmek zorunda kaldığı entelektüel faaliyetlerini yine de elinden geldiğince aksatmamaya gayret etmiştir. Sendikayı toplumu değiştirecek, dönüştürecek büyük bir imkân olarak değerlendirmiştir. “Bu sendikal mücadele ile başarıya ulaşılacağına inanmasam bu kadar meşakkate katlanmam, çekilir bir köşeye yazar, çizer ve rahat bir hayat sürerim" demiştir."

´O´NUN SENDİKACILIK ANLAYIŞINA BUGÜN BİLE BİRÇOK SENDİKACI ERİŞEBİLMİŞ DEĞİLDİR"

Akif İnan´ın sendikacılık anlayışına bugün bile birçok sendikacının erişemediğini ifade eden Barışan, "Evvela o, sendikacılık kanununun toplu sözleşme ve grev hakkı içermesini, aksi takdirde eksik ve yanlış bir iş yapılmış olacağını, bununsa bir oyalama olacağını memurların da beklentilerine cevap vermeyeceğini ifade etmiştir. Onun sendikacılığı bu içerik ve kapsamda değerlendirdiği dönemden on yıllar sonra toplu görüşmeden toplu sözleşmeye geçişi bile kamu sendikacılığı için gerekli görmeyen bir zihniyet, aynı kafayla hâlâ sendikacılık oyunu oynayabilmektedir. Âkif İnan, sendikayı toplumsal duyarlığın, birlik ve bütünlüğün teşekkül ettiği kuşatıcı, kucaklayıcı bir üst kimlik, bir üst çatı olarak düşünür. İdeolojik savrulmalar içinde en uçta kalan insanlar bile dışlanmamalıdır. “Bugün bize, yani millete aykırılığın davasını güdenler, her şeye rağmen bu ülkenin çocuklarıdır” diye düşünür. İnan´ın, olaylara bir millet ve kültür tasavvuruyla baktığı zaviyeden, yapay ayrışmalara dayalı ideolojik tanımlamalar önemini yitirir. Sendika herkesi kucaklamalı belli bir siyasal odağa angaje olmamalıdır. O zamanki adı Eğitim-Bir olan Eğitim-Bir-Sen´in, kendisini tanıtmak için çıkarılan ilk sayı bülteninde Mehmet Âkif İnan, sendikanın iki temel amacını, 1. Eğitim düzenimizin iyileştirilmesi için, sorunlarının özgür bir ortamda tartışılarak bilimsel bir gerçeklik içinde çözüm yollarının bulunması ve uygulama alanına konulması, 2. Üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, mesleki hak ve yararlarının geliştirilmesi ve korunması. olarak ifade eder. Eğitim-Bir-Sen, o günden bu yana, bu amaçlar için düşünceler ve pratikler üretmek için gösterdiği yoğun çabayı artırarak sürdürmüştür. Aynı temeller üstünde ve istikamet üzere çalışmalarına devam eden Eğitim-Bir-Sen, Mehmet Akif inan´ın en büyük, en canlı, dinamik eseri olarak baskıya, yasaklara, dayatmaya dayalı her türüyle vesayet düzenleri karşısında özgürlüğün, alın ve akıl terinin, hak ve hukukun, emeğin, bilginin, medeniyet değerlerimizin mücadelesini, yılmadan, yorulmadan vermiş, demokratik iyileşmelerden sosyal, ekonomik haklara kadar neredeyse bütün kazanımlara imza atmıştır. Eğitim-Bir-Sen üzerinde yükseldiği temel ilkelerin bilincinde ve tam bir vefa ile gerçek bir aydın ve sendikacı olarak ülke ve milletimiz adına bir değere dönüşmüş olan M. Akif İnan´ın daha iyi anlaşılması için onun hayattayken yazıp yayınladığı dört kitabıyla birlikte, kitaplaştırmaya ömrünün kâfi gelmediği gazete ve dergi yazılarını ve onu konu alan yazıları bir araya getirerek külliyat olarak yayınlamıştır, yayınlamaya devam ediyor. Cesaret ve zarafet abidesi, öncü dava adamı, Eğittim-Bir-Sen´imizin kurucu Genel Başkanı, ‘Güzel Adam´ M. Akif İnan´ı unutmadık, unutmayacak, kendine ve ömrünü feda ettiği değerlere vefa göstererek yaşatmaya devam edeceğiz. Ruhu şad olsun, Allah mekânını cennet etsin" diye konuştu.

 

                Anma programında ayrıca emekli olan üyeler ile programa katkı sunanlara plaket takdim edildi.
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: MERHUM GENEL BAŞKAN İNAN ANILDI
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
AVRUPA SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ GÖSTERİLERLE BAŞLADI
AVRUPA SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ GÖSTERİLERLE BAŞLADI
Avrupa Spor Haftası kapsamında 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinlikler Muş´ta da başladı. 23-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklere Muş Belediyesi´nin Göletli ve Lale Vadisi Parklarının ev sahipliğinde yapılacak olan etkinliklerin ilki sporcuların gösterileriyle renkli görüntülere sahne oldu.
KORONAVİRÜSLE MÜCADELE TEDBİRLERİNİ İNCELEDİ
KORONAVİRÜSLE MÜCADELE TEDBİRLERİNİ İNCELEDİ
Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararların sahadaki uygulamalarını inceleyerek, “Bölge illerine göre, ilimiz biraz daha iyi ama bu bizi gevşetmemeli. Özellikle maske, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz. İstasyon caddesinde de, Cumhuriyet Caddesinde de ve diğer alanlarda da denetimlerimiz devam ediyor. Denetimlerimiz esmasında tedbirlere uymayanlara uyarılar yapılıyor. Herkes kurallara uyacak” dedi
KOÇ, SAĞLIKÇILARA YÖNELİK ŞİDDETE TEPKİ GÖSTERDİ
KOÇ, SAĞLIKÇILARA YÖNELİK ŞİDDETE TEPKİ GÖSTERDİ
Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, sağlıkçılara yönelik şiddete tepki gösterdi. Yazılı basın açıklaması yapan Koç, sağlıkçıların büyük bir fedakarlık örneği göstererek hizmet verdiğini belirterek, toplumun tüm kesimleri tarafından desteklenmesi gerektiğini kaydetti.
KIZILAY KAN BAĞIŞ OTOBÜSÜ GÖNÜLLÜLERİ BEKLİYOR
KIZILAY KAN BAĞIŞ OTOBÜSÜ GÖNÜLLÜLERİ BEKLİYOR
Korona Virüs salgını döneminde bütün hijyen kurallarına uyularak, önlemler alan Kızılay Muş Şubesi Kan Bağış Merkezi, kan bağış otobüsü ile hizmet vermeye devam ediyor.
TEPE BAĞI BÖLGESİNİN YOLLARI YENİLENİYOR
TEPE BAĞI BÖLGESİNİN YOLLARI YENİLENİYOR
Muş Belediyesi üstyapı çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklarda asfalt serimine devam ediyor.
KADINLAR ARICILIĞI TERCİH ETMEYE BAŞLADI
KADINLAR ARICILIĞI TERCİH ETMEYE BAŞLADI
Muş´ta, Tarım ve Orman Bakanlığı´nın desteğiyle bal üretimine kadın eli değdi.
KARADAĞ, TRT GAP DİYARBAKIR RADYOSU´NUN KONUĞU OLDU
KARADAĞ, TRT GAP DİYARBAKIR RADYOSU´NUN KONUĞU OLDU
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ TRT GAP Diyarbakır Radyosu´nun konuğu oldu. Programda TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) tarafından desteklenen Goji Berry (Kurt Üzümü) hakkında detaylı bilgiler verdi.
ASFALT ÇALIŞMASI HÜRRİYET MAHALLESİNE GEÇTİ
ASFALT ÇALIŞMASI HÜRRİYET MAHALLESİNE GEÇTİ
Muş Belediyesi üstyapı çalışmaları kapsamında mahallelerdeki yolları asfaltlamaya devam ediyor. Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, tahrip olan yolların onarımını da yaparak bu konuda yaşanan sorunları ortadan kaldırdıklarını belirten “Yolları modern bir görünüme kavuşturmak için özel bir çaba sarf eden Muş Belediyesi, doğalgaz, su, kanalizasyon gibi alt yapı çalışmalarının tamamlandığı yolları tamamen yeniliyor” dedi
PANCAR ALIM KAMPANYASI BAŞLADI
PANCAR ALIM KAMPANYASI BAŞLADI
Malazgirt ilçesinde pancar alım kampanyası törenle başladı.
DOLAR
7.6630
EURO
8.9277
Muş Durumu

iki şeyi asla unutma: Allah´ı ve ölümü iki şeyi de unut: yaptıgın iyiliği gördügün kötülügü..

lokman hekim
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Hava Durumu