KKYDP EKONOMİK YATIRIMLAR 13. ETAP HİBE DESTEĞİ DUYURUSU
Muş Valiliği Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi (KKYDP) resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve 13. Etap için başvuruların alınmaya başlandığı açıklandı.
Tarih: 27.8.2019 18:07:03/ 517okunma / 0yorum

 

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülmekte olan ve daha önce 12 etap halinde uygulanmış olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi (KKYDP- Hibe Programı) Tebliği 02 Ağustos 2019 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş 13. Etap için başvurular alınmaya başlandığını duyurdu.

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlanmaktadır.

BU TEBLİĞ İLE İLİMİZDE HİBE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK OLAN YATIRIM KONULARI; TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR

A - Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi Paketlenmesi Ve Depolanması: Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi Paketlenmesi ve Depolanması. Zeytinyağı Tesisi, Zeytin Salamura Tesisi, Konserve-Salça Tesisleri, Biber İşleme, Sebze Kurutma, Meyve Sebze İşleme, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İşlenmesi, Dondurulmuş Gıda vb. Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi Paketlenmesi ve Depolanması. Süt işleme Tesisi, Et İşleme Tesisi, Deri İşleme Tesisi, Mandıra, Kanatlı ve büyükbaş-küçükbaş İçin Mezbaha ve Kombina vb. Su Ürünlerinin İşlenmesi Paketlenmesi ve Depolanması. En az 100 ton/yıl en fazla 2000 ton/yıl su ürünleri, yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu kurulu üretim tesisleri, denizlerde istiridye, midye ve iç sularda üretim ve yetiştirme amacıyla yapılan sabit yatırımlar vb. Çelik Silo. Tek başına depolama amaçlı silo yanı sıra bir üretim tesisinde hammadde veya mamul depolama amaçlı olarak çelik silo başvurusu yapılabilir.

Soğuk Hava Deposu; Sadece yeni yatırıma konu olabilir, meyve-sebze-et-su ürünleri depolama amaçlı projelendirilebilir.

B - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanan Yeni Seraların Yapımı

C - Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri

Yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri kurulması program kapsamında desteklenebilir.

D - Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

1-Büyükbaş Hayvancılık Yatırımları: Kapasite Limitleri: Damızlık ( Süt Veya Et) Sığır: en az 25 baş kapasiteli tesis, Damızlık Manda Yetiştiriciliği: en az 25 baş süt mandası kapasiteli tesis.

2-Küçükbaş Hayvancılık Yatırımları: Kapasite Limitleri: ET /Süt koyunculuğu : en az 100 baş et/süt koyunu kapasiteli tesis.

Et /Süt keçiciliği: en az 100 baş et /süt keçisi kapasiteli tesis

3-Hindi ve Kaz Yetiştiriciliği Yatırımları: Kapasite Limitleri:  Hindi / Kaz: en az 1000 adet kapasiteli tesis.

4-Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Sabit Yatırımları:

Kapasite Limitleri: Su Ürünleri Yetiştiriciliği: en az 100 ton/yıl kapasiteli tesis

5-Kültür Mantarı Üretimine Yönelik Sabit Yatırımları:

Mantar üretim tesisi ve bu tesisin kapasitesine uygun kompost hazırlama ünitesi ile birlikte projelendirilebileceği gibi sadece mantar üretim tesisi olarak da projelendirilebilir.

E - Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları

1-Hayvansal Orijinli Gübreler :Hayvanların dışkıları ile yataklıklarının artıklarından oluşan ürün (ahır gübresi veya çiftlik gübresi)

2- Bitkisel Orijinli Gübreler: Tarımsal amaçlı yetiştirilen bitkilerin kendisinden ya da işlenmesi sonrası elde edilen yan ürünlerinden oluşan ürün (örnek sera veya budama atıkları v.b.)

KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI

A - Kırsal Turizm Yatırımları: Kapasite Limitleri: Kırsal Turizm Tesisi: en az 5 – en fazla 25 odalı konaklama tesisi.

B – Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri: Tarımsal İşletmelerin kapasite ve üretimiyle orantılı olarak

1- Balıkçı Barınaklarının Modernizasyonu: Balıkçı barınakları ile birlikte iç sularda, denizlerde ve havuzlarda yetiştiricilik yapan işletmeler için kapasitesiyle orantılı soğuk hava deposu buzlama makinesi, balık nakil tankı, (balık nakil tankı üretimi ile orantılı olmalı) kafes ve kafes ağı, balık boylama makinası, fish pump, tambur filtre, en az 10 metre boyunda ruhsatlı teknelere hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı proje kapsamında temin edilebilir.

2- Mekanizasyon Sistemleri: Çiftlik Gübresi Depolama Ve/Veya İşleme Ve Dağıtma Sistemleri : Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri, İşletmesiyle orantılı ceviz hasat makinesi, İşletmesiyle orantılı zeytin hasat makinesi, İşletmesiyle orantılı silaj makinesi, İşletmesiyle orantılı balya makinesi.

3- Arıcılık ve Yaylacı Yetiştiriciler için Ekipmanlar:

Yaylacılar için; çekilir tip güneş paneli, çekilir tip karavan, Yaylacılar için; çadır ahır ve ağıl, Gezginci arıcılar için; bal süzme, sır alma, bal dinlendirme ekipmanları.

4- Bitkisel Üretime Yönelik Alt Yapı Yatırımları:  a- Örtü Altı Bitkisel Üretim Tesisi:

Örtü Altı Bitkisel Üretim Tesisi: En az 3 dekar olmak şartıyla Yüksek Plastik Tünel şeklinde inşa edilen, oluk altı yüksekliği en az 3 m olan bağımsız veya bloklar halinde yapılabilen, konstrüksiyonunda galvaniz profil ve/veya galvaniz boru kullanılan tesisi ifade eder.

b- Diğer Bitkisel Üretim Yatırımları

Meyve bahçelerinde don ve dolu zararını engellemeye yönelik sistemler,

Kültür mantarı yetiştiriciliğine yönelik sera,

Faal durumda olup yenilenebilir enerji kullanacak seraların modernizasyonu için ısıtma sistemi, ısı perdesi, polikarbon sera örtüsü,

5- Çiftlikte Üretilen Ürünlerin İşlenmesine Yönelik Yatırımlar: Tarımsal İşletmelerin kapasite ve üretimiyle orantılı olarak, Ürün İşleme Tesisleri, Soğuk Hava Deposu, Soğuk Oda, Soğuk Hava Deposunun Müştemilatı Olarak Kullanılan Plastik Kasalar, Şoklama Ünitesi, Çelik Silo.

6- Hayvansal Üretim ve Hayvancılık Tesisine Yönelik Yatırımlar: Tarımsal İşletmelerin kapasite ve üretimiyle orantılı olarak Süt Soğutma Tankları, Süt Sağım Sistemleri, Yem Karma (Sabit/Hareketli), Yem Kırma/Ezme, Büyükbaş Yemlik Ve Suluk, Küçükbaş Yemlik Ve Suluk, Hayvan Padok Sistemleri, Üstü Kapalı Kaba Yem Deposu,

7- Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İşlenmesine Yönelik Yatırımlar: En az 5 dekar lavanta, biberiye, kekik gibi tıbbi ve aromatik bitkisel ürün ekilişi olan çiftçilere; en az 250 kg/yıl yağ ve üretimi ile orantılı kapasitede;

Bir Adet Destilasyon Kazanı, Soğutucu Eşanjörü, Su Seperatörü, Yağlı Su Toplama Tankı,

Yakıt Tankı, Su Pompası  alımları hibe kapsamında değerlendirilir.

D – El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler:

Ahşap, Metal, Cam Eşya, Seramik, Çanak, Çömlek, Dokumacılık vb el sanatları ile ilgili olarak sadece KIRSAL ALAN´da yapılacak olan yatırımlar bu kapsamda değerlendirilir.

E – Bilişim Sistemleri ve Eğitimi: Sürü yönetim sistemi; Bakanlık kayıt sistemlerine entegre bilişim sistemleri ile ekipmanları

Sadece tarımsal kooperatiflere yönelik yürürlükteki mevzuatlara uygun çalışacak Su Ürünleri Mezat Sistemi Bu başlık altında kabul edilebilecektir.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Son başvuru tarihinden önce bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıt yaptırmış olan gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir. Kolektif, Limited ve Anonim Şirketler, arımsal Amaçlı Kooperatif ve Birlikler v.b. Yayınlanan tebliğde hibeye esas proje üst limitleri:

Tüzel Kişiler için; Yeni Yatırım için 2.500.000 TL. Tamamlama Yatırımları için 1.750.000 TL. Modernizasyon yatırımları için 1.250.000 TL.

Gerçek Kişiler için; Yeni Yatırım için 1.250.000 TL. Tamamlama Yatırımları için 1.000.000 TL. Modernizasyon yatırımları için 750.000 TL. Olarak belirlenmiştir.

Program kapsamındaki konulara ilişkin proje hazırlayarak yatırım teklifi vermek isteyen yatırımcıların, 30 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar projelerini internet üzerinden giriş yaparak müracaatlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Yatırımcılarımız Başvurular ile Başvurulara ilişkin bilgi ve dokümanlara Bakanlığımızın web sitesi ana sayfası hızlı erişim menüsü KKYDP başvuru Linkinden ulaşılabilirler.
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
ABD VE İSRAİL´E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
ABD VE İSRAİL´E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından tek taraflı olarak hazırlanan sözde "Yüzyılın Anlaşması" planına tepkiler çığ gibi büyüdü.
SENDİKALARDAN ABD´YE TEPKİ
SENDİKALARDAN ABD´YE TEPKİ
Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Muş İl Başkanı Mahir Barışan, ABD Başkanı Donald Trump´ın Filistin-İsrail meselesine ´çözüm bulmak´ iddiasıyla ´Yüzyılın Anlaşması´ adıyla açıklanan ve büyük tepki toplayan anlaşmayı protesto etti.
HAC İÇİN 18 BİN KİŞİLİK BOŞ KONTENJAN KAYITLARI BAŞLADI
HAC İÇİN 18 BİN KİŞİLİK BOŞ KONTENJAN KAYITLARI BAŞLADI
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, Hac başvurularında 18 binlik boş kontenjan için kayıtların 30 Ocak itibariyle başladı.
DEPREM BÖLGESİNE MUŞ´TAN YARDIMLAR SÜRÜYOR
DEPREM BÖLGESİNE MUŞ´TAN YARDIMLAR SÜRÜYOR
Muş´ta, Elazığ ve Malatya´daki depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgesine gönderildi.
MUŞ TSO, ELAZIĞ VE MALATYA HALKINI YALNIZ BIRAKMADI
MUŞ TSO, ELAZIĞ VE MALATYA HALKINI YALNIZ BIRAKMADI
Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, Elazığ´da meydana gelen depremden sonra başlattığı yardım kampanyasını Elazığ AFAD Koordinasyon Merkezi´ne göndererek depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sağladı.
DEPREMİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
DEPREMİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Elazığ ve Malatya´da meydana gelen deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Adem Palabıyık, AFAD, UMKE ve diğer arama-kurtarma ekiplerinin bütün yürekleriyle birlikte vermiş olduğu mücadele ve gösterdikleri azim ise hem olay yerindeki hem de ekran karşısındaki bütün vatandaşları duygulandırdığını belirterek takdir edilmesi gerektiğini söyledi
MUŞ VALİLİĞİ VE DAKA PROTOKOL İMZALADI
MUŞ VALİLİĞİ VE DAKA PROTOKOL İMZALADI
Muş Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) arasında toplumun dezavantajlı kesimlerinin sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlamak, üretkenlik ve yetenek gelişimini desteklemek amacıyla protokoller imzalandı.
REKTÖR POLAT, IUC TOPLANTISINA KATILDI
REKTÖR POLAT, IUC TOPLANTISINA KATILDI
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü ve aynı zamanda Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, IUC Yönetim Kurulu Toplantısı´na katıldı.
MUŞ ÖZGÜR-DER´DE ARA DÖNEM KAMPI
MUŞ ÖZGÜR-DER´DE ARA DÖNEM KAMPI
Muş Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları (Özgür-Der) bünyesinde “Gençlik Geleceğe Koşuyor” temalı kitap kahvede bir grup gençle iki günlük kamp icra edildi
DOLAR
5.9405
EURO
6.5371
Muş Durumu

İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır,yarısı şükürdür.

Hz. Muhammed
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Hava Durumu