“İLİN FİNANSAL KAPASİTESİNİN SANAYİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ-II”
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Ömer Arslan, “İlin Finansal Kapasitesinin Sanayinin Gelişimine Etkisi” başlıklı yazısının ikinci bölümünü yayınlandı
Tarih: 9.4.2019 17:27:52/ 110okunma / 0yorum

Muş´un potansiyeli ise doğal tarım ve hayvancılıktır. Muş Ovası´nın yaklaşık %90´ı tarıma uygundur (Sönmez, 2014; Muş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2015). Ova, şu ana kadar konvansiyonel endüstriyel tarım yapılmamasından dolayı kimyasallarla kirlenmemiştir. Bu yönüyle Türkiye´nin temiz kalabilmiş ender ovalarından biridir. Bu durum ilin kalkınabilmesi için gerekli sermayeyi birikimini sağlayacak büyük bir potansiyel sunmaktadır. Ayrıca bölgeye özgü ürünlerin coğrafi işaret ve tescilleri yapılarak etkin ve hesaplı bir tanıtım ve reklam stratejisiyle ürünlerin bilinirliliği sağlanır ve doğru bir pazarlamayla nitelikli bir gelişim temin edilirse gıda sektörü ilde beşeri sermaye birikimini sağlayabilir. Bu durum, Muş ekonomisinin diğer sektörlerde de istenilen gelişimi sergilemesi için bir lokomotif işlevi görebilir. Bu yüzden devletin sermaye birikimi yapacak doğal tarım ve hayvancılığa merkeze alan bir ekonomik büyüme stratejisi ilin gelişiminde merkeze alması ve bu alanı faizsiz kredi ve hibe destekleriyle katma değer oluşturmasını sağlayacak şekilde desteklemesi gerekmektedir.  Türkiye start up destekleri konusunda bir mastır plan dahilde bir an önce yeni girişimcileri destekleyebileceği etkin bir mekanizma oluşturmasıyla Muş gibi az gelişmiş kentlerde istihdam ve iş kurma imkanlarını geliştireceğinde İstanbul gibi büyük metropollerin artık kaldırmakta zorlandığı nüfus göçünün de önüne geçmiş olacaktır.

Ayrıca üzerinde durulması gereken konulardan biri finansal yönetim yeterliliğinin işletmelerin sürdürülebilir başarısında kilit rol oynadığının farkına varılması gerekmektedir.  İşletmelerin bilanço kontrolü piyasada kalıcı olup sürdürülebilir gelişim sergileyebilmeleri için önem arz etmektedir. İşletmeler yeterli özsermayeye sahip olmaları, üretim, pazarlama ve satış fonksiyonlarına yeterince önem vermelerine rağmen başarısız finansal yönetim uygulamalarından dolayı iflas edebilirler (Peel ve Nicholas, 1995). Bunun nedeni şahıs firması veya aile firmaları olmalarından dolayı şirketin patronun finansal yönetim yetersizliğine rağmen bu konularda karar verirken uzman kişilerin görüşlerine başvurmaması veya şirketinin büyüklüğünün gereği olarak bu alanlarda yeterli kurumsallaşma sağlayamamasından dolayı iş bölümüne giderek uzman kişileri istihdam etmemsinden kaynaklanmaktadır. Ülkemiz koşullarında KOBİ´ler para ve sermaye piyasası araçlarından da ne yazık ki yeterli düzeyde yararlanamamaktadır. Alternatif finansman teknikleri olan leasing, factoring, forfaiting, franchising, barter sistemi, melek yatırımcı ve risk sermayesi gibi modern finansman teknikleri hakkında çoğu KOBİ sahibi bilgi sahibi olmadığından dolayı, araçların sağladığı olanakları kullanamamaktadır (Met, 2011). Türkiye´nin illeri arasında en alt sıralarda bir sosyo-ekonmik bir profile sahip Muş ilindeki işletmelerin bu konuda daha fazla yetersiz kalacakları aşikârdır. Yukarıda ortaya konulan tüm argümanlar ışığında kişisel tasarruf ve hibe desteklerine ek olarak Muş ilindeki işletmeler için finansal kaynak sağlayabilecekleri alternatif kaynaklar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

1-Muş ilinin ekonomik potansiyelinin küçüklüğü, aşiretçiliğin negatif etkileri ve 90´lı yıllardan itibaren özellikle ilçelerde artan terör olaylarından dolayı şehirleşmiş ve gelir seviyesi yüksek kişi veya aileler sermayeleriyle birlikte batıdaki büyük kentlere göç etmişlerdir. Muş Alparslan Üniversitesinin kurulması ve devlet hibe destekleri ve teşviklerinin de katkısıyla il ekonomik büyüme eğilimi göstermiş, dolaysıyla dışarıdan sermaye çekebilme potansiyeli oluşmaya başlamıştır. Ancak il, terör potansiyeli olan bölge sınırları içinde olması ve küçük ekonomik potansiyeline sahip olmasından dolayı diğer illerinden yatırımcıları burada işletme kurmaya ikna etmekte hala zorlanılmaktadır. İl dışından sermaye sağlamanın en etkin yollarından biri, batıdaki büyük illerde yaşayan girişimci zengin Muşlulara yönelmek olabilir. Daha önce Muş´tan göç eden bilinen zengin Muşlularla direkt bağlantıya geçilerek veya Muşluların İstanbul ve Bursa gibi birçok büyük kentte oluşturdukları Muş kültürünü tanıtma ve yaşatma dernekleriyle bağlantıya geçilerek yatırım kapasitesine sahip kişilerin hemşerilik gönül bağı ve devlet hibe ve teşviklerinin sunduğu fırsatlar iyi anlatılarak ilde yatırım yapmaları sağlanabilir.

2-KOBİ´ler kredi temininde karşılaşılan ağır teminat şartları, kredi maliyetinin yüksek olması, bürokratik engellerin fazlalığı, dini inanç (faizin haram olması), kredinin geri ödenmesinde yaşanılacak herhangi bir sorundan dolayı yasal takibatlar nedeniyle mal varlığının kaybedilme riski gibi nedenlerden dolayı bu işletmeler kredi kuruluşlarından yeterince faydalanamamaktadır. Kredi kuruluşlarıyla yapılacak protokoller ile; kredinin vadesi, limiti, faiz/kar payı tutarı, ödeme şekli, masraf ve ipotek tesis giderleri, kredinin işleyiş ve uygulama süre gibi konularda gerekli olan iyileştirmelerin yapılması, teminat sorunu yaşayan tüm KOBİ´lerin Kredi Garanti Fonu A.Ş.(KGF)´den sağlanabilecek kefalet şartlarını hafifletmeleri ve KGF hakkında bilgilendirilmeleri, sadece KOBİ´lere yönelik kredi kuruluşları kurulmalı veya mevcut kredi kuruluşlarının sayısı artırılmalı, Avrupa Yatırım Bankasının verdiği krediler ve AB fonlarından yararlanmaları konusunda imkanlar sağlanmalıdır.

3-Küçük ve orta ölçekli işletmeler alternatif finansman kaynaklarından yeterince yararlanamamaktadır. Barter, Risk Sermayesi, Melek Yatırımcılar, Factoring, Franchising, Leasing ve Forfaiting gibi alternatif finansman kaynaklarından yararlanmak bir yana, Türkiye´nin birçok bölgesinde olduğu gibi Muş ilinde faaliyette bulunan işletme girişimcilerinin bu kaynaklar hakkında hiç bilgi sahibi olmadığı yapılan araştırmalarda ortaya konulmaktadır. İçeriği ve alanları incelendiğinde, üretim öncesinden başlayarak tüketiciye kadar olan süreçte bu kaynaklar işletmelerin yaşadığı finansman sorununa çözüm olmanın yanında, rekabet avantajı elde etmelerine olanak sağlayacaktır. Bu nedenle KOBİ´lere yönelik yapılacak hizmetlerde, girişimcilerin bu konulardaki eksikliklerine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi firmaların başarısında etkin rol oynayacaktır

4-Ülkede sanayisi gelişmiş bölgelerden cazip teşvik ve desteklerle ulusal sanayicinin ilde yatırım yapması sağlanabilirse, ilin orta düzeyde sanayileşme dönüşümü sağlanarak Ar-Ge ve inovasyon kültürünün bölgede gelişmesinin kapısı aralanmış olur. Hükümetin iki yıl önce Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nin 23 ili için açıkladığı cazibe merkezleri programı etkin bir strateji bağlamında hayata geçirilebilseydi kentin sanayileşmesine büyük katkı sağlayacaktı. Ne yazık ki bu projeden değişik nedenlerden dolayı vazgeçildi.
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
BELEDİYE KALDIRIM İŞGALLERİNE SAVAŞ AÇTI
BELEDİYE KALDIRIM İŞGALLERİNE SAVAŞ AÇTI
Muş Belediyesi kış mevsiminin ardından cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürürken zabıta ekipleri ise Cumhuriyet Caddesi´nde kaldırımları işgal eden esnaflara yönelik cezai işlem ve uygulamalara başladı.
HAYDİ MUŞ SPORA!
HAYDİ MUŞ SPORA!
Muş İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler, 21-25 Nisan 2019 tarihleri arasında farkındalık oluşturmak amacıyla “Haydi Muş Spora” sloganı ile 22 Branşta düzenlenecek olan ‘Muş Olimpiyatları´na tüm halkı davet etti.
BÖLGENİN İLK BEKTAŞİ VE FRENK ÜZÜMLERİ KÜLLİYEDE YETİŞTİRİLECEK
BÖLGENİN İLK BEKTAŞİ VE FRENK ÜZÜMLERİ KÜLLİYEDE YETİŞTİRİLECEK
Doğu Anadolu Bölgesi´nde ilk kez Muş Alparslan Üniversitesi külliyesinde yetiştirilecek olan Bektaşi ve Frenk Üzümü fidanları Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ve akademisyenler tarafından toprakla buluşturuldu.
TÜBİTAK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI VE İNOVATİF GİRİŞİMCİLİK SEMİNERİ
TÜBİTAK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI VE İNOVATİF GİRİŞİMCİLİK SEMİNERİ
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu´nda, akademisyenlere ve öğrencilere TÜBİTAK Girişimcilik Programları hakkında bilgilendirmek ve inovatif girişimciliği tanıtmak amacıyla bir seminer düzenlendi.
KIZILAY´DAN KAN BAĞIŞ KAMPANYASI
KIZILAY´DAN KAN BAĞIŞ KAMPANYASI
Muş Kızılay Kan Bağışı Merkezi, kan bağış otobüsü ile kampanyasına devam ediyor. Vatandaşlar kan bağış otobüsüne yoğun ilgi gösterdi
ÜNİVERSİTEDEN ŞEKER FABRİKASINA ZİYARET
ÜNİVERSİTEDEN ŞEKER FABRİKASINA ZİYARET
Muş Alparslan Üniversitesinden bir heyet, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) kapsamında Muş Şeker Fabrikasında incelemelerde bulundu.
SAĞLIK BAKANLIĞI´NDAN HAC VE UMRE UYARISI
SAĞLIK BAKANLIĞI´NDAN HAC VE UMRE UYARISI
Sağlık Bakanlığı, hac ve umreye gidecek vatandaşlar için salgın hastalık ve enfeksiyonlar için uyarıda bulundu.
1071 MALAZGİRT KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİNDE MÜZİK ZİYAFETİ
1071 MALAZGİRT KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİNDE MÜZİK ZİYAFETİ
Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konsere katılan dinleyiciler, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği ziyafeti yaşadı.
MUŞ OLİMPİYATLARININ TANITIMI YAPILDI
MUŞ OLİMPİYATLARININ TANITIMI YAPILDI
Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, "Haydi Muş Spora" sloganıyla 21-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Muş Olimpiyatları hakkında Muş Gençlik Merkezi´nde açıklamalarda bulundu.
DOLAR
5.4345
EURO
6.1114
Muş Durumu

Eğer ilerlemek isterseni her yere atılma. Merhem ve mum gibi ol. Diken gibi olma…

Hacı Bektaşı Veli
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Hava Durumu