MUŞ DEFTERDARLIĞINDAN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA İLİŞKİN İLAN
Tarih: 21.9.2017 13:58:30/ 196okunma / 0yorum

 
MUŞ DEFTERDARLIĞINDAN
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
                           
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA İLİŞKİN İLAN
                           
S No Taşınmaz No:  Mahalle/ Köyü    Mevkii       Cinsi         Ada  Parsel   Yüzölçümü (m²)   Hazine Hissesi  İmar Durumu Tahmini Bedel     (TL) Geçici Teminat (TL) İhalenin
  Tarih      Saati  
1 49010116987 Sütlüce Köyü   Arsa 106 95 1.224,53 Tam Konut Alanı 471.500,00 122.590 10.10.2017 09:15
2 49010117716 Suluca Köyü Karabay Deresi Tarla / 315 16.327,13 Tam İmarsız 134.700,00 35.022,00 10.10.2017 09:30
3 49010117576 Bağlar Köyü Köprüdüzü Arsa 133 21 400,50 Tam Konut Alanı 50.065,00 15.019,50 10.10.2017 09:45
4 49010117698 Bağlar Köyü / Arsa 132 61 1.156,17 Tam Konut Alanı 133.000,00 34.580,00 10.10.2017 10:00
5 49010117577 Bağlar Köyü Köprüdüzü Arsa 133 22 476,00 Tam Konut Alanı 57.120,00 17.136,00 10.10.2017 10:15
6 49010117578 Bağlar Köyü Köprüdüzü Arsa 133 23 535,00 Tam Konut Alanı 64.200,00 19.260,00 10.10.2017 10:30
7 49010117182 Güzeltepe Köyü           / Arsa 101 61 931,66 Tam Konut Alanı 102.122,17 26.551,76 10.10.2017 10:45
8 49010117810 Kültür Mahallesi Neder arkı Arsa 55 58 130,4 Tam Konut Alanı 35.208,00 9.154,08 10.10.2017 11:00
1- Muş İlinde Hazine adına kayıtlı bulunan ve yukarıda gerekli bilgileri verilen 7 adet taşınmazın hizalarında  yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi Muş Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır.  
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;        
        a) Geçici teminatın yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz  teminat mektupları (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.) veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleyi,
        b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,            
        c) Tebligat için Türkiye‘de adres göstermeleri,          
        d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,      
        e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik, adına  ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekir.
3- Hazine taşınmazlarının satışı KDV' den muaf olup, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş (5) yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.        
4- Geçici teminat bedeli, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin %10 ile %30'u  arasında idarece belirlenen oranında alınacaktır.  
5- Şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.    
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K. 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır
7- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksitte ödeme yapılabilecektir. 
8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.    
9-İhale ile ilgili bilgiler, Defterdarlığımız http://www.musdefterdarligi.gov.tr ile http://www.milliemlak.gov.tr adresinden ögrenilebilir.                                                                 
                İLAN OLUNUR.Kaynak:

Anahtar Kelimeler:
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
DOLAR
5.2964
EURO
6.0072
Muş Durumu

İlim irfan mürşittir karanlıkları boğar. İnsanları cehalet, gaflet bunaltıp boğar…

Hacı Bektaşı Veli
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Hava Durumu