Bu İçeriği Paylaş
8 Mart 2018 Perşembe

MECLİS, KÖYLERDEN TOPLANAN ÇÖP HİZMETİNİ GÜNDEME GETİRDİ

İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nin 2017 yılı içerisinde Muş merkeze ait köylerde çöp toplama hizmetini değerlendirdi


İl Genel Meclisi, 2018 yılı yatırım programı Mart ayı 5’inci toplantısını yaptı. Meclis Geçici Başkanı Asım Çetinkaya başkanlığında oturumu açılan toplantıda 14 gündem maddesi görüşüldü. Açılış, yoklama ve bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin tutanak özetlerinin okunması ve onayı ile devam eden toplantıda Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 2018 Yılı Yatırım Programı teklifi hazırlanmış olup, yatırım programının değerlendirilmesi konusunda İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 05.01.2018 tarih ve 114 sayılı İl Makamınca teklif edilen talebinin yeniden görüşülmesi konusu görüşüldü. Gündem maddesi idareden geldiği şekliyle uygun görüldü. Gündemin 5’inci maddesi olan; Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2018 Yılı Yatırım Programı teklifi hazırlanmış olup, yatırım programının değerlendirilmesi konusunda İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 13.01.2018 tarih ve 209 sayılı İl Makamınca teklif edilen talebinin yeniden görüşülmesi konusu idareden geldiği şekliyle kabul edildi.

“29 KÖY VE 2 YERLEŞİM BİRİMİNİN ÇEVRE TEMİZLİĞİ GÜNDEME GELDİ”

Gündemin 6’ıncı maddesi olan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2017 yılı içerisinde Muş merkeze ait kaç köyde çöplerin toplandığıyla ilgili, gerekli araştırmaların yapılarak, meclisi bilgilendirmek üzere, Çevre ve Sağlık İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporun okunarak, yeniden görüşülmesi istendi.

Gündem maddesi üzerine Çevre ve Sağlık İhtisas Komisyonu tarafından hazırlanan raporda şöyle denildi: “İl Genel Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 23 sayılı kararına istinaden, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2017 yılı içerisinde Muş merkeze ait kaç köyde çöplerin toplandığıyla ilgili, gerekli araştırmaların yapılarak, meclisi bilgilendirmek üzere, yapılan çalışmalarda Muş Merkez İlçeye bağlı 29 köy ve 2 yerleşim biriminin çevre temizliğini yapmak üzere 13 personel görev yapmaktadır. Bu amaçla 4 çöp toplama kamyonu ve 500 çöp konteynırı kullanılmakta olup, çöp toplama hizmeti verdiğimiz köyler Ağaçlık Köyü, Arpayazı Köyü, Bozbulut Köyü, Çatbaşı Köyü, Çöğürlü Köyü, Çukurbağ Köyü, Donatım Köyü, Durugöze Köyü, Erencik Köyü, Harman Köyü, Karaköprü Yurt Yol, Kepenek Köyü, Kıyık Köyü, Kumluca Köyü, Mercimekkale, Muratgören Köyü, Nadaslık Köyü, Soğucak Köyü, Suluca Köyü, Suvaran Köyü, Tabanlı Köyü, Tandoğan Köyü, Tekyol Köyü, Üçdere Köyü, Yarpuzlu Köyü, Eşmepınar Köyü, Azıklı Köyü, Ortakent Köyü, Karakuyu Köyü, Jandarma Komutanlığı ile Hava alanı olmak üzere toplam 31 adet yerin çöpleri İdaremizce toplanmaktadır. İl Genel Meclisinin bilgisine arz ederiz.” Komisyon raporu oy birliğiyle onaylandı.

“2017 YILINDA KAÇ KM HAM YOL YAPILDI”

Gündemin 7’inci maddesi olan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 2017 yılı yatırım programı kapsamında, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce kaç km ham yol yapıldığıyla ilgili, gerekli araştırmaların yapılarak, meclisi bilgilendirmek üzere, Yol Yapım ve Ulaşım Hizmetleri İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporun okunarak, yeniden görüşülmesi istendi. Hazırlanan komisyon raporunda şöyle denildi: “İl Genel Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 27 sayılı kararına istinaden, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 2017 yılı yatırım programı kapsamında, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce kaç Km ham yol yapıldığıyla ilgili, gerekli araştırmaların yapılarak, meclisi bilgilendirmek üzere, Muş Merkez Ham Yol 37,50 Km,  Bakım Onarım 139,00 Km, Bulanık İlçesi Ham Yol 28,00 Km, Hasköy İlçesi Ham Yol 4,50 Km, Bakım Onarım 6,80 km, Korkut İlçesi Ham Yol 15,50 Km, Malazgirt İlçesi Ham Yol 20,50 km, Varto İlçesi Ham Yol 18,00 km olmak üzere toplam 124,00 km Hal Yol ile 145,80 km Bakım Onarım olarak Komisyonumuzca yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilmiştir. Meclisin bilgisine arz ederim.” Komisyon raporu oy birliyle uygun görüldü.

Gündemin 8’inci maddesi olan; Muş İli Merkez İlçesi Kültür Mahallesi 71 ada 80 nolu parsel üzerinde Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 2 adet lojman ve aynı parsel üzerinde mülkiyeti idaremize ait lojman ve dükkanlar bulunmakta olup, Bahse konu parsel üzerinde bulunan kat mülkiyetli lojman ve işyerleri ile birlikte mülkiyeti idaremize ait 71 ada 88 parselde ve 71 ada 128-129-130-131-132-133-134 nolu parsellerle tevhid işlemi yapılıp satışı düşünülmekte ve 71 ada 80 nolu parsel üzerinde yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait kat mülkiyetli 2 adet lojmanın idaremizce satın alınmasına ilişkin, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 07.03.2018 tarih ve Bila sayılı İl Makamınca teklif edilen talebinin görüşülmesi. İmar ve bayındırlık ile çevre ve sağlık komisyonlarına havale edildi. Gündemin 9’uncu maddesi olan; İl Özel İdaresinin ortağı bulunduğu Muş-Tar A.Ş %94.84 Hissesi ile İdaremize ait olup, kalan miktar %5.16 diğer hisse ortaklarından alınacak paylar olarak hesaplanarak yaklaşık (Reel Değer) üzerinde 53.000,00 TL bedele satın alınması ile ilgili, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07.03.2018 tarih ve Bila sayılı İl Makamınca teklif edilen talebinin görüşülmesi. Plan ve bütçe ile içişleri ve çeşitli işler komisyonlarına havale edildi. Gündemin 10’uncu maddesi olan; Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının “2018 Yılı Yatırım Altyapısının Güçlendirmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında, Organize Sanayi Bölgesinin eksik olan altyapısının tamamlanması ve yatırım için daha cazip hale getirilmesi amacıyla Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına 3.158.168,80 TL bütçeli altyapı projesi sunulmuş olup, projenin %25’i için 789.541,45 TL’nin İl Özel İdaresince karşılanmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07.03.2018 tarih ve bila sayılı İl Makamınca teklif edilen talebinin görüşülmesi. Plan ve bütçe ile su kanalizasyon ve katı atık hizmetleri komisyonlarına havale edildi.

Gündemin 11’inci maddesi olan; Mülkiyeti İdaremize ait, Hasköy İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası bitişiğinde bulunan Muş İli Hasköy İlçesi 151 ada 5 nolu parselin güvenlik gerekçesiyle Hasköy İlçe Emniyet Amirliğine tahsisine ilişkin, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 07.03.2018 tarih ve bila sayılı İl Makamınca teklif edilen talebinin görüşülmesi. İmar ve bayındırlık ile yol yapım ve ulaşım hizmetleri komisyonlarına havale edildi. Gündemin 12’inci maddesi olan; İlimiz Merkez İlçesi’ne bağlı Tekyol Köyü sınırları içerisinde bulunan 111 ada, 24 ve 27 parsel no.lu taşınmazların üzerinde “İlköğretim Tesis Alanı”na esas Plan İşlem Numarası  (PİN): UİP-31467 olan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/c maddesi ve “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin 32. Ve 33. Maddelerine göre onanması ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 07.03.2018 tarih ve bila sayılı İl Makamınca teklif edilen talebinin görüşülmesi. İmar ve bayındırlık ile eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonlarına havale edildi.

Gündemin bir diğer maddesi olan; İlimiz ve İlçeler itibariyle 2017 yılı içerisinde Tarım Bakanlığımızca hibe desteği adı altında büyük ve küçükbaş hayvan desteğiyle ilgili, gerekli araştırmaların yapılarak, meclisi bilgilendirmek üzere ve rapor tanzim edilmek için, Tarım ve Hayvancılık İhtisas Komisyonuna havale edilen önergenin görüşülmesi konusu Tarım Ve Hayvancılık Komisyonuna havale edildi. Dilek ve temenniler ile gelecek toplantı günü tespiti ile oturum son buldu.

 
Bu içerik 104 defa okundu.

* Bu işlemi gerçekleştirebilmek için Üye Girişi yapmanız gerekli!
Yorum Yazın
 
İlgili diğer içerikler
 
Günün Diger Manşetleri
YAZ SPOR OKULLARI BAŞLIYOR YAZ SPOR OKULLARI BAŞLIYOR.. Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, tüm branşlarda yaz spor okulları aç..
0 yorum GÜNCEL - 18.6.2018
ŞEHİT AİLELERİNE RAMAZAN BAYRAMI ZİYARETİ ŞEHİT AİLELERİNE RAMAZAN BAYRAMI Zİ.. Vali Vekili Alper Çifci, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ed..
0 yorum GÜNCEL - 18.6.2018
CADDE VE SOKAKLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR CADDE VE SOKAKLAR DEZENFEKTE EDİLİY.. Muş Belediyesi, sıcak yaz günlerinde sağlık problemlerinin önüne geçmek için ken..
0 yorum GÜNCEL - 18.6.2018
Üye Bilgi