Bu İçeriği Paylaş
20 Mart 2018 Salı

MUŞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞİM AÇISINDAN SUNDUĞU FIRSATLAR

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Aslan, Muş İlinin Ekonomik Gelişim Açısından Sunduğu Fırsatlar konusunu kaleme aldı


Bu çalışma yazarın, ''Muş İli Özelinde Doğal Tarım ve Hayvancılığa Dayalı Sürdürülebilir Bir Ekonomik Gelişim'' adlı makalesinden derlenmiştir. Bu makale Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Anemon) tarafından 2018 de basılacaktır.

İLİN YATIRIMCI İÇİN SUNDUĞU FIRSATLAR

İlin gelişimine yönelik bazı fırsatlar aşağıda verilmiştir: Doğal Gıda Potansiyeli: İlin büyük çaplı mera hayvan stoku ve kimyasallarla kirlenmeyen ovalarının varlığı iç piyasa ve dış pazarda gittikçe artan doğal gıda talebi açısından büyük bir potansiyel sunmaktadır. Ancak burada doğru bir stratejik planlama gerekmektedir. İlde bu stratejilerin oluşumuna katkıda bulunabilecek kurumların brifinglerinde ve Ankara’nın bölgenin kalkınması için hazırlanan planlarında doğal gıda potansiyelinin il gelişimindeki hayati yönünün tam anlamıyla idrak edilememiş olduğu; yahut sıradan bir sektör olarak görüldüğü göze çarpmaktadır. Bu potansiyeli hakkıyla değerlendirebilmek için ilin gelişimi konusunda yetki ve imkân sahibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bir araya gelip bütünsel yaklaşıma dayalı stratejik bir kurgu çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir.

Devlet Teşviklerinin Sunduğu Avantajlar: Muş ili devlet teşviklerinde en avantajlı bölge olan 6. bölgede yer almaktadır.  İstihdama katkı sağlayacak firmalara verilen vergi teşvikleri, belli bir süre için işçi ücret ve sigorta primlerinin karşılanması, işçi sigorta primlerinin bir süreliğine ödenmesi veya işçi sigorta primlerinde sağlanan indirimler yatırımcıya işçi maliyetlerini düşürme olanağı sağlayarak ili cazip kılmaktadır.  KOSGEB’in ile sağladığı hibe oranının yüksekliği ve sıfır faizli destekler küçük ve orta çaplı işletmeler için cazip yatırım imkânları sunmaktadır. Ayrıca TUBİTAK, çeşitli bakanlıklar, KOSGEB, DAKA vb. kurumlar tarafından sağlanan ulusal destekler ve AB hibe fonları; BM, Dünya Bankası vb. uluslararası fonlardan hibe, sıfır faizli veya çok düşük faizli parasal kaynak temini sağlanabilmesi hayati öneme sahip birçok projenin gerçekleştirilmesini mümkün kılmaktadır.

Yatırım Tesisi Arazi Varlığı Avantajı: Muş Organize Sanayi Bölgesi, Muş Sanayi Merkezi, Malazgirt Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Merkezi ve küçük sanayi sitelerinin varlığının yanı sıra yatırım yeri tahsisinde ilde sağlanan diğer kolaylıklar önemli sanayi atılımları için büyük imkânlar sunmaktadır. Muş Alparslan Üniversitesi’nin Giderek Büyümesi: MŞÜ’nün, halen eğitim gören yaklaşık 10 bin öğrencisi,  üniversite kuruluşu tamamlandığında eğitim göreceği öngörülen 20 bin öğrencisi ve bunları eğitecek akademik kadrosuyla Muş'a sağlayacağı ekonomik, sosyal ve kültürel katkıların ilin ekonomik gelişiminde potansiyel dinamikleri hayata geçireceği muhakkaktır (Günaydın Muş Gazetesi, 2015). Buna ilaveten ilin kalifiye eleman ihtiyacını giderebilme, kamu-üniversite-sanayi işbirliği oluşturabilme, Ar-Ge ekosisteminin gelişimine katkı ve SAN-TEZ gibi proje fikirlerine destek sağlayabilme kapasitesiyle MŞÜ, il sanayisine katkıda bulunabilecek konuma her geçen gün daha fazla yaklaşmaktadır. Ayrıca MŞÜ, Muş Sürdürülebilir Kalkınma Platformu’nun önemli bir üyesi olarak Muş iline ait doğru bir ekonomi ve sanayileşme kurgusu oluşturma çalışmalarında bilimsel vizyonunu ve metodolojik yaklaşımını diğer kurum ve kuruluşların hayatın içinden gelen pratik bakış açısıyla birleştirebilir. Böylece ilde uygulanabilir ve sürdürülebilir bir ekonomik gelişimin gerçekleşmesi için doğru kurgunun oluşumu sağlanabilir.

Batıdaki Büyük Merkezlerde Yaşayan Muşlu Zengin İşadamları: Muş ilinin ekonomik potansiyelinin küçüklüğü, aşiretçiliğin negatif etkileri ve 90'lı yıllardan itibaren özellikle ilçelerde artan terör olaylarından dolayı il dışına sermaye kaçışı olmuştur.  Son zamanlarda MŞÜ'nün kurulması ve devlet teşviklerinin etkisiyle il ekonomik büyüme eğilimi göstermiş, dolaysıyla dışarıdan sermaye çekebilme potansiyeli oluşmaya başlamıştır. Ancak il, terörün etkin olduğu bölge sınırları içinde olduğundan dış yatırımcıları burada işletme kurmaya ikna etmekte hala zorlanılmaktadır. İl dışından sermaye sağlamanın en etkin yollarından biri, batıdaki büyük illerde yaşayan girişimci zengin Muşlulara yönelmek olabilir. Daha önce Muş’tan göç eden bilinen zengin Muşlularla direkt bağlantıya geçilerek veya Muşluların İstanbul ve Bursa gibi birçok büyük kentte oluşturdukları Muş kültürünü tanıtma ve yaşatma dernekleriyle bağlantıya geçilerek yatırım kapasitesine sahip kişilerin hemşerilik, gönül bağı ve maddi teşvikler aracılığıyla ilde yatırım yapmaları sağlanabilir. Kaynaklar; Günaydın Muş Gazetesi (2015). Üniversite’nin Öğrenci Sayısı 10 Bini Geçti, Günaydın Muş Gazetesi, 18 Ağustos 2015.

 

 
Bu içerik 133 defa okundu.

* Bu işlemi gerçekleştirebilmek için Üye Girişi yapmanız gerekli!
Yorum Yazın
 
İlgili diğer içerikler
 
Günün Diger Manşetleri
YAZ SPOR OKULLARI BAŞLIYOR YAZ SPOR OKULLARI BAŞLIYOR.. Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, tüm branşlarda yaz spor okulları aç..
0 yorum GÜNCEL - 18.6.2018
ŞEHİT AİLELERİNE RAMAZAN BAYRAMI ZİYARETİ ŞEHİT AİLELERİNE RAMAZAN BAYRAMI Zİ.. Vali Vekili Alper Çifci, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ed..
0 yorum GÜNCEL - 18.6.2018
CADDE VE SOKAKLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR CADDE VE SOKAKLAR DEZENFEKTE EDİLİY.. Muş Belediyesi, sıcak yaz günlerinde sağlık problemlerinin önüne geçmek için ken..
0 yorum GÜNCEL - 18.6.2018
Üye Bilgi